Afwijking op artikel 88, § 1 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud (hierna `de Ordonnantie' genoemd) voor het gebruik van biociden voor op het grondgebied van de gemeente Anderlecht

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Brussel