Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (COM(2023) 420 final — 2023/0234 (COD))

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa