Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een broeikasgasemissieboekhouding voor vervoersdiensten (COM(2023) 441 final — 2023/0266 (COD))

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa