Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (COM(2023) 63 final — 2022/025 (COD))

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa