Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een certificeringskader van de Unie voor koolstofverwijderingen (COM(2022) 672 final — 2022/0394 (COD))

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa