Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over digitalisering van het energiesysteem — EU-actieplan (COM(2022) 552 final)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa