Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over het streven naar een toekomst zonder asbest: Europa pakt de gezondheidsrisico’s van asbest aan (COM(2022) 488 final) en over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/148/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk (COM(2022) 489 final — 2022/0298 (COD))

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa