Advies Nr. 1/2020 (uitgebracht krachtens artikel 322, lid 1, onder a), VWEU) over het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake overgangsbepalingen betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2021 (COM(2019) 581 final)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa