Advies 08/2022 (uitgebracht krachtens artikel 322, lid 1, VWEU) over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een sociaal klimaatfonds, zoals herzien door de Raad [Interinstitutioneel dossier 2021/0206 (COD) van 30 juni 2022, 10775 2022]

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa