9 SEPTEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het subsidiëringsprogramma van de werken, vermeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 2.6.1.3.1, § 1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 voor het eerste deelprogramma 2022

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen