9 MAART 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 17 november 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Brussel