9 APRIL 2021. - Besluit van de administrateur-generaal tot regeling van de delegatie van handtekening met het oog op het sluiten van een overeenkomst tot aankoop van onroerende goederen

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen