7 MEI 2021. - Wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 2010 houdende benoeming van de leden van de Verificatiecommissie, vermeld in artikel 41bis van het Mestdecreet, wat betreft de vervanging van de effectieve en plaatsvervangende leden van de Verificatiecommissie

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen