7 JULI 2023. - Decreet tot wijziging van artikel 14/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat de regeling bij onbeschikbaarheid van interne digitale dossierbehandelingssystemen betreft

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen