7 DECEMBER 2023. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Titel II en Titel II/1 van deel III van het regelgevend deel van Boek 1 van het Milieuwetboek wat betreft milieu-initiatie en de erkenning en structurele subsidiëring van de milieuverenigingen

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Wallonië