7 DECEMBER 2022. - Leefmilieu Brussel. - Bericht. - Indexering van het bedrag van de belasting op het verbranden van afvalstoffen vastgelegd door artikel 40 van de Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Brussel