6 MEI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 4 en 8, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen