6 MEI 2021. - Besluit van het afdelingshoofd Bodembeheer tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal tot het vaststellen van gronden gelegen in Grimbergen als site 'Particuliere gronden met historische activiteiten in Grimbergen'

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen