4 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 2017 tot bepaling van de drempels voor de verplichting inzake het luchtvaartadvies voor aanvragen van een omgevingsvergunning

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen