31 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 7, en bijlage 1 en 2 van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen