30 mei 2024. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring van de Natura 2000 beheerplannen voor de deelgebieden IB9 Ter Bronnenpark met talud oude spoorlijn, IB10 Maloupark, IB11 Hof-ter-Musschen, IB13 Opengelegde Woluwe en IB14 Woluwe ruigten

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Brussel