30 AUGUSTUS 2023. - Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van ATECON vzw als organisme voor de controle van huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning uitgezonderd installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 2 en Boek 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België