30 AUGUSTUS 2023. - Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van SOFISTES vzw als organisme voor de controle van huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België