30 APRIL 2020. - Besluit van de administrateur-generaal tot delegatie van beslissingsbevoegdheden met het oog op het bevestigen van desaffectatie van openbaar domein door verkrijgende verjaring

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen