27 JUNI 2023. - Beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Schilde van 23 januari 2023 houdende goedkeuring van de zaak der wegen en het wijzigen van buurtweg nr. 7, binnen de omgevingsvergunningsaanvraag (met kenmerk: OMV_2022056871) met als voorwerp de horecazaak De Vogelenzang.

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen