27 JUNI 2023. - Beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Affligem van 17 januari 2023 houdende de aanvraag tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 16 - Kluizenweg geïntegreerd in de omgevingsvergunning OMV_2022110625 gelegen aan Lange-straat 33, te 1790 Affligem weigering

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen