26 april 2024. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 22 juni 2023 betreffende de toegang tot de genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik en tot wijziging aan de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België