24 APRIL 2020. - Besluit van het afdelingshoofd Bodembeheer tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal tot het vaststellen van gronden gelegen in Zwevegem als site 'particuliere gronden met historische activiteiten in Zwevegem'

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen