22 MAART 2024. - Decreet tot wijziging van de regelgeving met het oog op de toepassing van het begrip gezagsfunctie in de rechtspositieregeling van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen