21 MEI 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen