21 maart 2024. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 tot erkenning en subsidiëring van de verenigingen zonder winstoogmerk en de vennootschappen erkend als sociale onderneming die actief zijn in de sector van het hergebruik en de voorbereiding op hergebruik

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Wallonië