21 FEBRUARI 2024. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden voor de Federale Staat die zetelen in het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité (VCFC) voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België