21 FEBRUARI 2024. - Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het opsporen en vaststellen van de overtredingen en de administratieve controle op de naleving van de bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, en van de besluiten genomen in uitvoering van deze wet

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België