20 JULI 2023.- Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2006 waarbij aan de NV Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, een verlenging van de vergunningen verleend wordt voor het opsporen en exploiteren van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas, in de streek van Loenhout

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België