2 MEI 2023. - Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot regeling van bepaalde modaliteiten van het beheer van wijzigingen aan een nucleaire installatie in toepassing van artikel 8bis van het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België