18 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2012 betreffende de administratieve boetes bedoeld in artikel 18 van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en in artikel 19 van de wet van 9 juli 1984 betreffende de doorvoer van afvalstoffen

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België