18 JUNI 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/ 044 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen die vastgelegd zijn in de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Brussel