18 APRIL 2023. - Beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Herent van 20 december 2022 houdende "Omgevingsvergunningsaanvraag Blokweg nr. SH2022/0068: zaak van de wegen - goedkeuring"

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen