17 MEI 2023. - Ministerieel besluit tot verlenging van de termijn tot indiening van een aanvraag van een stopzettingsvergoeding of sloopvergoeding, in uitvoering van artikel 9, § 1, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2023 betreffende de vrijwillige stopzetting van varkensstallen

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen