17 JUNI 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 122 van het decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering en tot wijziging van bijlage 9 bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Wallonië