17 DECEMBER 2023. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 50.000 euro aan vzw Repair&Share voor een campagne organiseren om consumenten te informeren over het belang van repareerbaarheid van producten

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België