17 DECEMBER 2023. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 40.000 euro aan vzw MinderisMeer voor een onderzoeksproject met betrekking tot de energie-efficiënte renovatie van gebouwen voor sociaal kwetsbare mensen

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België