17 DECEMBER 2023. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 13.500 euro aan de stichting van openbaar nut "Stichting voor de Toekomstige Generaties"

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België