17 APRIL 2023. - Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning verleend bij het ministerieel besluit van 20 juli 2017 betreffende de erkenning van Vereniging Bureau Veritas VZW als instelling in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België