16 MEI 2023. - Ministeriële omzendbrief betreffende artikel 17.2 van het model van dienstverleningscontract voor industriële sanering in bijlage LVII bij het regelgevende deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Wallonië