16 MEI 2023. - Besluit van het hoofd van de afdeling Handhaving houdende aanwijzing van gewestelijke entiteit, bevoegd voor het opleggen van alternatieve en exclusieve bestuurlijke geldboetes, en delegatie van handtekening aan personeelsleden van de gewestelijke entiteit

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen