16 MEI 2023. - Besluit van de verantwoordelijke juridische aangelegenheden van het departement Omgeving houdende wijziging van het besluit van de verantwoordelijke juridische aangelegenheden van het departement Omgeving van 8 november 2017 houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake rechtsgedingen aan personeelsleden van de afdeling Handhaving

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen