16 juni 2024. - Koninklijk besluit betreffende de instelling van een vergoedingssysteem ten behoeve van de titularissen van een domeinconcessie bedoeld in artikel 6/3 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in geval van vertraging bij de indienstelling, of een volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België