16 JULI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 en houdende de omzetting van het Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1436 van de Commissie van 31 augustus 2021 tot wijziging van Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land teneinde bepaalde nationale afwijkingen toe te staan en houdende de omzetting van gedelegeerde Richtlijn (EU) 2022/2407 van de commissie van 20 september 2022 tot aanpassing van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België