16 DECEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot intrekking van de machtiging verleend bij het ministerieel besluit van 28 juni 2017 betreffende de machtiging van Vereniging Bureau Veritas VZW als overeenstemmingsbeoordelingsinstantie in uitvoering van artikel 42 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur, voor wat vervoerbare drukapparatuur betreft die voor spoorvervoer is goedgekeurd

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België